KONTAKTA


Zimpel Charging

"En unik helhetstjänst för skalbar laddning av elfordon"

Våra tjänster

Zimpel Charging erbjuder enkla och skalbara helhetslösnignar för laddning av elfordon. Våra kundunika paketeringar är investeringsfria och omfattar flertalet viktiga delar så som analys, installation, hårdvara, mjukvara, driftavtal och försäkring. Vi lämnar inget till slumpen och tar ansvar för våra kunders utmaningar i en kraftigt expansiv bransch.  Med våra lösningar garanteras rätt laddsystem, på rätt plats och till rätt pris. 

Bostadsrättsförening

Möjligheten till elbilsladdning ökar enligt statistik värdet på en bostadsrätt vid försäljning. Många bostadsrättsföreningar har dock stora utmaningar med att hitta en rättvis och enkel lösning för behovet av elbilsladdning då ingen vill betala för något ett fåtal nyttjar. Zimpel Charging belastar inte föreningens ekonomi och debiteras enbart till den som laddar. Vi har inga svåra teknikval eller stora investeringskostnader. Ett Zimpelt abonnemang, där allt ingår!

Fastighetsägare

Som fastighetsägare har det aldrig varit viktigare att tänka hållbarhet och utveckling av fastighetsbestånd. Försäljningen av elfordon ökar lavinartat och hyresgäster blir därför alltmer selektiva i sitt val av lokal och bostad. Nu kan du som fastighetsägare outsourca hela hanteringen av laddtjänster i vårt unika laddsystem för företag. Vi hjälper dig att vara ett självklart val med hållbarhetsfokus i en bransch med stor konkurrens!


Laddning som tjänst

Våra kunder finns i olika branscher men har samma utmaningar som man löst med hjälp av Zimpel 
Dragan Vasic - Vastec Group
Våra industrier har både personal och kunder som kör elbilar. Zimpels helhetstjänst gjorde vårt beslut att satsa på laddstolpar enkelt då de tog alla kostnader och istället levererade en skalbar lösning i abonnemangsform. Detta gjorde att vi istället investerade motsvarande kapital i affärsutvecklande projekt i vår egen verksamhet. 
Ann Johansson - BRF Norrgården 2

Vi på BRF Norrgården 2 valde Zimpel för att deras tjänst är en helhetslösning som är investeringsfri och bygger på en skalbar och rättvis modell där endast de medlemmar som behöver ladda sina bilar betalar för tjänsten. Föreningens ekonomi belastades inte alls och de hjälpte till med allt från behovsanalys till färdig installation. Ett rättvist system som löste alla våra utmaningar i styrelsen och föreningen. 

Tommy Fritz - Tosito

Som fastighetsbolag med ett hållbarhetsfokus är det viktigt att kunna erbjuda tjänster som är skalbara och marknadsanpassade. Zimpel Charging tar ansvar kring våra utmaningar med laddinfrastruktur för elbilar oavsett om det gäller kommersiella fastigheter, bostadsrättföreningar eller publika områden. Våra kunder kopplas till ett enkelt abonnemang i ett system där allt från installation av hårdvara till drift och underhåll ingår. Deras tjänstepaketering är en unik och skalbar helhetslösning vilket ger oss tid att fokusera på vår kärnverksamhet.

Om Ni redan har befintliga laddstolpar...

Många företag och organisationer inom privat och offentlig sektor har hamnat i en ohållbar situation med sin strategi för elbilsladdning. Dyra installationer med olika fabrikat och mjukvaror som inte klarar av marknadens skalbara behov har tyvärr blivit allt vanligare.
Det är dock inte för sent att hitta en lösning!
Vi erbjuder kundunika analyser med möjlighet att lösa Era problem med befintliga installationer som inte fungerar tillfredställande. Vi gör det med ett Zimpelt, enhetligt och skalbart laddsystem!
Kontakta oss för mer information och konsultation.

Vår erfarenhet är vår styrka. 

Våra ägare har lång och gedigen erfarenhet av elstyrning, fastighetsutveckling och paketering av IT-tjänster. Detta har resulterat i ett laddsystem som förenklar vardagen för företag och organisationer. Våra abonnemang börjar från 199 kr per månad där installation, laddbox, app och underhåll ingår, Zimpelt va?           
Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa just Dig!