KONTAKTA
ZIMPEL CHARGING

En unik och enkel helhetstjänst för skalbar laddning av elfordon

Bostadsrättsförening

Möjligheten till elbilsladdning ökar enligt statistik värdet på en bostadsrätt vid försäljning. Många bostadsrättsföreningar har dock stora utmaningar med att hitta en rättvis och enkel lösning för behovet av elbilsladdning då ingen vill betala för något ett fåtal nyttjar. Zimpel Charging belastar inte föreningens ekonomi och debiteras enbart till den som laddar. Vi har inga svåra teknikval eller stora investeringskostnader. Ett Zimpelt abonnemang, där allt ingår!

Fastighetsägare

Som fastighetsägare har det aldrig varit viktigare att tänka hållbarhet och utveckling av fastighetsbestånd. Försäljningen av elfordon ökar lavinartat och hyresgäster blir därför alltmer selektiva i sitt val av lokal och bostad. Nu kan du som fastighetsägare outsourca hela hanteringen av laddtjänster i vårt unika laddsystem för företag. Vi hjälper dig att vara ett självklart val med hållbarhetsfokus i en bransch med stor konkurrens!


Konsultation

Många företag och organisationer inom privat och offentlig sektor har hamnat i en ohållbar situation med sin strategi för elbilsladdning. Dyra installationer med olika fabrikat och mjukvaror som inte klarar av marknadens skalbara behov har tyvärr blivit allt vanligare.
Det är dock inte för sent att hitta en lösning!
Vi erbjuder kundunika analyser med möjlighet att lösa Era problem med befintliga installationer som inte fungerar tillfredställande. Vi gör det med ett Zimpelt, enhetligt och skalbart laddsystem! Kontakta oss för mer information och konsultation.

Kostnadsfri konsultation & hjälp med en anpassad lösning?

KONTAKTA

Tommy Fritz, Tosito

"Som fastighetsbolag med ett hållbarhetsfokus är det viktigt att kunna erbjuda tjänster som är skalbara och marknadsanpassade. Zimpel Charging tar ett helhetsgrepp kring våra utmaningar med laddinfrastruktur för elbilar oavsett om det gäller kommersiella fastigheter, bostadsrättföreningar eller publika områden. Våra kunder kopplas till ett enkelt abonnemang i ett system där allt från installation av hårdvara till drift och underhåll ingår. Deras tjänstepaketering är en unik och skalbar helhetslösning vilket ger oss tid att fokusera på vår kärnverksamhet."

www.tosito.se


Vår erfarenhet är vår styrka. 

Våra ägare har lång och gedigen erfarenhet av elstyrning, fastighetsutveckling och paketering av IT-tjänster. Detta har resulterat i ett laddsystem som förenklar vardagen för företag och organisationer. Våra abonnemang börjar från 199 kr per månad där installation, laddbox, applikation och underhåll ingår, Zimpelt va?           
Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa just Dig!